1. قائم مقام وزیر علوم در دانشگاه علامه
تعالی خدمات عمومی یک امر دوطرفه است/ لزوم بازاحیای تعاون، تعامل و خیرخواهی در جامعه
2. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
طبق قانون اساسی «خدمات عمومی» مهمترین اولویت دولت‌ است/ نباید به هیچ بهانه‌ای خدمت عمومی را تعطیل کرد
3. رئیس شورای سیاست‌گذاری اولین همایش ملی «تعالی خدمات عمومی
نیاز امروز جامعه، نیروهای متعهد متخصص و متخصص متعهد است/ واگذاری‌های به بخش خصوصی یکی از دلایل شکل‌گیری حقوق‌های نجومی
4. اولین جلسه کمیته علمی همایش ملی تعالی خدمات عمومی
5. برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی تعالی خدمات عمومی
جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی تعالی خدمات عمومی با حضور قائم‌مقام محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.
6. سخنان مسئول شورای سیاستگذاری همایش، جناب آقای دکتر سید محمد میرمحمدی، با موضوع اهمیت خدمات عمومی در جمهوری اسلامی ایران
7. اولین همایش ملی «تعالی خدمات عمومی» مصاحبه دبیر همایش با خبرگزاری عطنا
اولین همایش ملی «تعالی خدمات عمومی» برگزار می‌شود؛

هدف، حرکت جامعه به سمت آگاهی در زمینه خدمات عمومی/ ارزیابی مقاله‌ها براساس شاخص‌های نوآوری و ارائه پاسخ‌های روشن است

داوود حسین‌پور، دبیر همایش و مدیرگروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، اظهار کرد: خدمات عمومی فراتر از یک وظیفه است، برای حل چالش‌های جامعه از قبیل تغییرات جمعیتی، سیستم‌های بهداشت و رفاه، آموزش، امنیت، بیکاری و مقوله‌های دیگر راهی جز بهبود کیفیت خدمات دولتی نیست.