•   نحوه ثبت نام و حضور در همایش

 

نوع حضور

شرح

تعرفه

انفرادی

اعطای گواهینامه حضور در همایش

500،000ریال (دانشجویان: 50 درصد تخفیف)

سازمانی

اعطای گواهینامه حضور در همایش

2،000،000 ریال

حضور گروهی 2 تا 5 نفر از سازمان ها

1،500،000 ریال

حضور گروهی بیش از5 نفر از سازمان ها

750،000ریال

 

 

  • شماره حساب واریز مبلغ ثبت نام همایش: 98722912 – بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی( کد209 ) به نام تمرکز وجوه  برگزاری دوره های آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

 

 

  • لطفا اسکن فیش واریزی  و یا تصویر تراکنش اینترنتی صورت گرفته را همراه  با اسامی شرکت کننده/ شرکت کنندگان  به آدرس ایمیل همایش ارسال فرمایید.       Ipsa@atu.ac.ir